Soalan Lazim

Persoalan

Untuk mendaftar pada sistem e-PL, pengguna perlu mengklik butang 'Daftar' dan mengisi maklumat lengkap. Selepas mengklik butang daftar, pengguna perlu menghubungi Pentadbir Sistem e-PL di Jabatan/Bahagian/Seksyen/Unit untuk mengaktifkan akaun tersebut.
Pegawai dan warga kerja di Pentadbiran Negeri Pulau Pinang yang terpilih sahaja (PSUKPP dan Jabatan Negeri) dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan sistem e-PL.
Sekiranya, pengguna belum mempunyai e-mel rasmi Jabatan bolehlah mendaftar menggunakan e-mel persendirian tetapi pengguna perlu menukar alamat e-mel dalam sistem setelah mendapat e-mel rasmi Jabatan.
Pengguna perlu memaklumkan kepada Pentadbir Sistem e-PL di Seksyen Pembangunan Modal Insan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui e-mel spmi@penang.gov.my
Pengguna perlu ke paparan utama sistem e-PL
  • Klik Butang LOGIN
  • Klik Pada Butang LUPA KATA LALUAN
  • Masukkan Maklumat Lengkap, Klik HANTAR
Selepas klik hantar, Pengguna perlu mengakses dalam sistem dengan menggunakan No.Kad Pengenalan sebagai ID dan Katalaluan.
Pengguna perlu menghubungi pentadbir sistem e-PL di Jabatan/Bahagian/Seksyen/Unit untuk mengetahui status permohonan kursus.
Untuk makluman semua, Seksyen Pembangunan Modal Insan tidak mengeluarkan sebarang sijil bermula pada tahun 2013 sebagai menyokong langkah inovasi PSUKPP iaitu Kursus Tanpa Sijil.